Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageHttpHandler.ProcessRequest Method

Zpracuje webovou stránku pomocí zadaného kontextu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public virtual void ProcessRequest(
	HttpContext context
)

Parameters

context
Type: System.Web.HttpContext
Kontext, který má být použit při zpracování webové stránky

Implements

IHttpHandler.ProcessRequest(HttpContext)
Zobrazit: