Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageExecutingBase.WriteLiteralTo Method

Zapíše zadaný objekt do zadané instance TextWriter bez kódování HTML.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static void WriteLiteralTo(
	TextWriter writer,
	Object content
)

Parameters

writer
Type: System.IO.TextWriter
Zapisovač textu
content
Type: System.Object
Objekt určený k zápisu.
Zobrazit: