Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageExecutingBase.WriteAttribute Method

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public virtual void WriteAttribute(
	string name,
	PositionTagged<string> prefix,
	PositionTagged<string> suffix,
	params AttributeValue[] values
)
Zobrazit: