Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPage.RenderSection Method

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method RenderSection(String) Na stránkách rozložení vykreslí obsah pojmenovaného oddílu. (Inherited from WebPageBase.)
Public method RenderSection(String, Boolean) Na stránkách rozložení vykreslí obsah pojmenovaného oddílu a určí, zda je daný oddíl povinný. (Inherited from WebPageBase.)
Top
Zobrazit: