Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPage.RegisterPageExecutor Method

Přidá třídu do seznamu tříd, jež zpracovávají spouštění stránek a implementují vlastní funkce pro stránky.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static void RegisterPageExecutor(
	IWebPageRequestExecutor executor
)

Parameters

executor
Type: System.Web.WebPages.IWebPageRequestExecutor
Třída, která má být přidána
Zobrazit: