Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Validator.Url Method

Definuje ověřovací test, který kontroluje, zda je hodnotou adresa URL ve správném formátu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static IValidator Url(
	string errorMessage
)

Parameters

errorMessage
Type: System.String
Chybová zpráva, která má být zobrazena, pokud se ověření nezdaří

Return Value

Type: System.Web.WebPages.IValidator
Ověřovací test

The test does not determine whether the URL is valid, only that it is well formed.

Zobrazit: