Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Validator.Regex Method

Definuje ověřovací test, který porovnává hodnotu se vzorem zadaným jako regulární výraz.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static IValidator Regex(
	string pattern,
	string errorMessage
)

Parameters

pattern
Type: System.String
Regulární výraz, který má být použit ke kontrole vstupu uživatele
errorMessage
Type: System.String
Chybová zpráva, která má být zobrazena, pokud se ověření nezdaří

Return Value

Type: System.Web.WebPages.IValidator
Ověřovací test

This test lets you define validation tests for values that are not covered by existing validation tests.

Zobrazit: