Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Validator.EqualsTo Method

Definuje ověřovací test, který porovnává vstup uživatele s hodnotou jiného pole.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static IValidator EqualsTo(
	string otherFieldName,
	string errorMessage
)

Parameters

otherFieldName
Type: System.String
Druhé pole k porovnání
errorMessage
Type: System.String
Chybová zpráva, která má být zobrazena, pokud se ověření nezdaří

Return Value

Type: System.Web.WebPages.IValidator
Ověřovací test
Zobrazit: