Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ValidationHelper.RequireField Method

Zaregistruje zadané pole jako pole vyžadující vstup uživatele.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method RequireField(String) Zaregistruje zadané pole jako pole vyžadující vstup uživatele.
Public method RequireField(String, String) Zaregistruje zadané pole jako pole vyžadující vstup uživatele a zaregistruje zadaný řetězec jako chybovou zprávu, která má být zobrazena v případě, že není zadána žádná hodnota.
Top
Zobrazit: