Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TemplateStack Class

Představuje kolekci LIFO (Last In First Out) souborů šablon ITemplateFile.

System.Object
  System.Web.WebPages.TemplateStack

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static class TemplateStack

The TemplateStack type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodStatic memberGetCurrentTemplateVrátí aktuální soubor šablony ze zadaného kontextu HTTP.
Public methodStatic memberPopOdebere a vrátí soubor šablony, který se nachází v horní části zásobníku v zadaném kontextu HTTP.
Public methodStatic memberPushVloží soubor šablony do horní části zásobníku v zadaném kontextu HTTP.
Top

The WebPageExecutingBase class implements this interface, so most template files are of type WebPageExecutingBase or of a type that inherits from WebPageExecutingBase.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: