Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TemplateFileInfo Class

Obsahuje metody a vlastnosti, které popisují šablonu s informacemi o souboru.

System.Object
  System.Web.WebPages.TemplateFileInfo

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public class TemplateFileInfo

The TemplateFileInfo type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodTemplateFileInfoInicializuje novou instanci třídy TemplateFileInfo pomocí zadané virtuální cesty.
Top

  NameDescription
Public propertyVirtualPathZíská virtuální cestu webové stránky.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: