Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StringExtensions Methods

The StringExtensions type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Static member As<TValue>(String) Převede řetězec na hodnotu silného typu zadaného datového typu.
Public method Static member As<TValue>(String, TValue) Převede řetězec na zadaný datový typ a určí výchozí hodnotu.
Public method Static member AsBool(String) Převede řetězec na logickou hodnotu (true nebo false).
Public method Static member AsBool(String, Boolean) Převede řetězec na logickou hodnotu (true nebo false) a určí výchozí hodnotu.
Public method Static member AsDateTime(String) Převede řetězec na hodnotu DateTime.
Public method Static member AsDateTime(String, DateTime) Převede řetězec na hodnotu DateTime a určí výchozí hodnotu.
Public method Static member AsDecimal(String) Převede řetězec na číslo datového typu Decimal.
Public method Static member AsDecimal(String, Decimal) Převede řetězec na číslo Decimal a určí výchozí hodnotu.
Public method Static member AsFloat(String) Převede řetězec na číslo datového typu Single.
Public method Static member AsFloat(String, Single) Převede řetězec na číslo Single a určí výchozí hodnotu.
Public method Static member AsInt(String) Převede řetězec na celé číslo.
Public method Static member AsInt(String, Int32) Převede řetězec na celé číslo a určí výchozí hodnotu.
Public method Static member Is<TValue> Zkontroluje, zda je možné řetězec převést na zadaný datový typ.
Public method Static member IsBool Zkontroluje, zda je možné řetězec převést na logický datový typ (true nebo false).
Public method Static member IsDateTime Zkontroluje, zda je možné řetězec převést na typ DateTime.
Public method Static member IsDecimal Zkontroluje, zda je možné řetězec převést na typ Decimal.
Public method Static member IsEmpty Zkontroluje, zda má řetězec hodnotu null nebo je prázdný.
Public method Static member IsFloat Zkontroluje, zda je možné řetězec převést na typ Single.
Public method Static member IsInt Zkontroluje, zda je možné řetězec převést na celé číslo.
Top
Zobrazit: