Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StringExtensions.AsBool Method

Převede řetězec na logickou hodnotu (true nebo false).

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Static member AsBool(String) Převede řetězec na logickou hodnotu (true nebo false).
Public method Static member AsBool(String, Boolean) Převede řetězec na logickou hodnotu (true nebo false) a určí výchozí hodnotu.
Top

Use the AsBool methods to convert the string values "true" or "false" (case insensitive) to Boolean values. The methods do not convert numeric string values such as 0 or 1. Before you try to convert, you can check whether the string can be converted to this type by calling the IsBool(String) method, which returns true if the string value can be converted.

Zobrazit: