Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StringExtensions.As Method

Převede řetězec na hodnotu silného typu zadaného datového typu.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Static member As<TValue>(String) Převede řetězec na hodnotu silného typu zadaného datového typu.
Public method Static member As<TValue>(String, TValue) Převede řetězec na zadaný datový typ a určí výchozí hodnotu.
Top

The As method is called by all other methods whose names begin with As in the StringExtensions class. This method creates a converter object of the specified type and then tries to convert the input string value to the specified type.

Zobrazit: