Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StartPage Methods

The StartPage type exposes the following members.

  NameDescription
Protected method BeginContext(Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method BeginContext(TextWriter, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method BeginContext(String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method BeginContext(TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method EndContext(Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method EndContext(TextWriter, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method EndContext(String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method EndContext(TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public method Equals (Inherited from Object.)
Public method Execute (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public method ExecutePageHierarchy Volá metody, které se používají ke spouštění kódu vytvořeného vývojářem na úvodní stránce _PageStart a na stránce ChildPage. (Overrides WebPageRenderingBase.ExecutePageHierarchy().)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Protected method GetOutputWriter Vrátí instanci zapisovače textu, která je použita k vykreslení dané stránky. (Overrides WebPageExecutingBase.GetOutputWriter().)
Public method Static member GetStartPage Vrátí inicializační stránku pro zadanou stránku.
Public method GetType (Inherited from Object.)
Public method Href (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected method NormalizeLayoutPagePath (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public method NormalizePath (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public method RenderPage Vykreslí stránku ChildPage. (Overrides WebPageRenderingBase.RenderPage(String, Object[]).)
Public method RunPage Spustí kód vytvořený vývojářem na stránce ChildPage.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Public method Write(Object) Zapíše řetězcovou reprezentaci zadaného objektu jako řetězec v kódu HTML. (Overrides WebPageExecutingBase.Write(Object).)
Public method Write(HelperResult) Zapíše řetězcovou reprezentaci zadaného objektu HelperResult jako řetězec v kódu HTML. (Overrides WebPageExecutingBase.Write(HelperResult).)
Public method WriteAttribute (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public method WriteAttributeTo(TextWriter, String, PositionTagged<String>, PositionTagged<String>, AttributeValue[]) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected method WriteAttributeTo(String, TextWriter, String, PositionTagged<String>, PositionTagged<String>, AttributeValue[]) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public method WriteLiteral Zapíše řetězcovou reprezentaci zadaného objektu bez kódování HTML. (Overrides WebPageExecutingBase.WriteLiteral(Object).)
Top
Zobrazit: