Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StartPage.Page Property

Získá přístup jako vlastnost k datům stránky ChildPage, jež jsou sdílena mezi stránkami, stránkami rozložení a částečnými stránkami.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public override Object Page { get; }

Property Value

Type: System.Object
Objekt obsahující data stránky ChildPage
Zobrazit: