Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary Properties

The ScopeStorageDictionary type exposes the following members.

  NameDescription
Protected property BackingStore Získá slovník, ve kterém jsou uložena data objektu ScopeStorageDictionary.
Protected property BaseScope Získá základní obor pro objekt ScopeStorageDictionary.
Public property Count Získá počet dvojic klíč/hodnota, které jsou ve zřetězených objektech ScopeStorageDictionary a BaseScope.
Public property IsReadOnly Získá hodnotu, která označuje, zda je objekt ScopeStorageDictionary určen jen pro čtení.
Public property Item Získá nebo nastaví element, který je přidružen k zadanému klíči.
Public property Keys Získá objekt List<T>, který obsahuje klíče ze zřetězených objektů ScopeStorageDictionary a BaseScope.
Public property Values Získá objekt List<T>, který obsahuje hodnoty ze zřetězených objektů ScopeStorageDictionary a BaseScope.
Top
Zobrazit: