Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary Methods

The ScopeStorageDictionary type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Add(KeyValuePair<Object, Object>) Přidá dvojici klíč/hodnota do objektu ScopeStorageDictionary pomocí zadané obecné kolekce.
Public method Add(Object, Object) Přidá zadaný klíč a zadanou hodnotu do objektu ScopeStorageDictionary.
Public method Clear Odebere všechny klíče a hodnoty ze zřetězených objektů ScopeStorageDictionary a BaseScope.
Public method Contains Vrátí hodnotu, která označuje, zda v objektu ScopeStorageDictionary nebo v objektu BaseScope existuje zadaná dvojice klíč/hodnota.
Public method ContainsKey Vrátí hodnotu, která označuje, zda v objektu ScopeStorageDictionary nebo v objektu BaseScope existuje zadaný klíč.
Public method CopyTo Zkopíruje všechny elementy v objektu ScopeStorageDictionary a v objektu BaseScope do objektu Array počínaje zadaným indexem.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetEnumerator Vrátí enumerátor, který lze použít k iteraci v rámci zřetězených objektů ScopeStorageDictionary a BaseScope.
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Protected method GetItems Vrátí enumerátor, který lze použít k iteraci v rámci různých elementů zřetězených objektů ScopeStorageDictionary a BaseScope.
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method Remove(KeyValuePair<Object, Object>) Odebere zadanou dvojici klíč/hodnota ze zřetězených objektů ScopeStorageDictionary a BaseScope.
Public method Remove(Object) Odebere hodnotu, která má zadaný klíč, ze zřetězených objektů ScopeStorageDictionary a BaseScope.
Public method SetValue Nastaví hodnotu pomocí zadaného klíče ve zřetězených objektech ScopeStorageDictionary a BaseScope.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Public method TryGetValue Získá hodnotu, která je spojená se zadaným klíčem ze zřetězených objektů ScopeStorageDictionary a BaseScope.
Top

  NameDescription
Explicit interface implemetation Private method IEnumerable.GetEnumerator Vrátí enumerátor pro zřetězené objekty ScopeStorageDictionary a BaseScope.
Top
Zobrazit: