Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary.SetValue Method

Nastaví hodnotu pomocí zadaného klíče ve zřetězených objektech ScopeStorageDictionary a BaseScope.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public virtual void SetValue(
	Object key,
	Object value
)

Parameters

key
Type: System.Object
Klíč
value
Type: System.Object
Hodnota.
Zobrazit: