Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary Constructor

Inicializuje novou instanci třídy ScopeStorageDictionary.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method ScopeStorageDictionary() Inicializuje novou instanci třídy ScopeStorageDictionary.
Public method ScopeStorageDictionary(IDictionary<Object, Object>) Inicializuje novou instanci třídy ScopeStorageDictionary pomocí zadaného základního oboru.
Top
Zobrazit: