Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary.BaseScope Property

Získá základní obor pro objekt ScopeStorageDictionary.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

protected IDictionary<Object, Object> BaseScope { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IDictionary<Object, Object>
Základní obor pro objekt ScopeStorageDictionary.

If the key is found in the ScopeStorageDictionary object, the value is returned from the ScopeStorageDictionary object.

If a key cannot be found in the ScopeStorageDictionary object, the BaseScope object is searched. If the key is found in the BaseScope object, the value is returned from that object.

This value can be set by using the ScopeStorageDictionary.ScopeStorageDictionary(IDictionary<Object, Object>) constructor.

Zobrazit: