Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorage Class

Definuje třídu, která slouží jako úložiště přechodného oboru.

System.Object
  System.Web.WebPages.Scope.ScopeStorage

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static class ScopeStorage

The ScopeStorage type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyStatic memberCurrentProviderZíská nebo nastaví zprostředkovatele aktuálního oboru.
Public propertyStatic memberCurrentScopeZíská adresář, který slouží k uložení dat v aktuálním oboru.
Public propertyStatic memberGlobalScopeZíská adresář, který slouží k uložení dat v globálním oboru.
Top

  NameDescription
Public methodStatic memberCreateTransientScope()Vrátí slovník, který slouží k ukládání dat v přechodném oboru na základě oboru ve vlastnosti CurrentScope.
Public methodStatic memberCreateTransientScope(IDictionary<Object, Object>)Vrátí slovník, který slouží k ukládání dat v přechodném oboru.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: