Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IScopeStorageProvider Interface

Definuje adresář, který poskytuje oborový přístup k datům.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public interface IScopeStorageProvider

The IScopeStorageProvider type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyCurrentScopeZíská a nastaví adresář, který slouží k uložení dat v aktuálním oboru.
Public propertyGlobalScopeZíská adresář, který slouží k uložení dat v globálním oboru.
Top
Zobrazit: