Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AspNetRequestScopeStorageProvider Class

Definuje zprostředkovatele úložiště oboru požadavku ASP.NET.

System.Object
  System.Web.WebPages.Scope.AspNetRequestScopeStorageProvider

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public class AspNetRequestScopeStorageProvider : IScopeStorageProvider

The AspNetRequestScopeStorageProvider type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodAspNetRequestScopeStorageProviderInitializes a new instance of the AspNetRequestScopeStorageProvider class.
Top

  NameDescription
Public propertyApplicationScopeZíská adresář k uložení dat v oboru aplikace.
Public propertyCurrentScopeZíská nebo nastaví adresář k uložení dat v aktuálním oboru.
Public propertyGlobalScopeZíská adresář k uložení dat v globálním oboru.
Public propertyRequestScopeZíská adresář k uložení dat v oboru požadavku.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: