Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

System.Web.WebPages.Scope Namespace

Obor názvů System.Web.WebPages.Scope obsahuje třídy, které se používají pro oborové ukládání u stránek s vytvářením pomocí webových stránek ASP.NET se syntaxí Razor.

  ClassDescription
Public classAspNetRequestScopeStorageProviderDefinuje zprostředkovatele úložiště oboru požadavku ASP.NET.
Public classScopeStorageDefinuje třídu, která slouží jako úložiště přechodného oboru.
Public classScopeStorageDictionaryPředstavuje kolekci klíčů a hodnot, které slouží k uložení dat na různých úrovních oboru (místní, globální atd.).
Public classStaticScopeStorageProviderPoskytuje oborový přístup ke statickým datům.

  InterfaceDescription
Public interfaceIScopeStorageProviderDefinuje adresář, který poskytuje oborový přístup k datům.
Zobrazit: