Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ResponseExtensions Methods

The ResponseExtensions type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Static member OutputCache Nakonfiguruje zásady mezipaměti instance odpovědi HTTP.
Public method Static member SetStatus(HttpResponseBase, Int32) Nastaví stavový kód HTTP odpovědi HTTP pomocí zadané celočíselné hodnoty.
Public method Static member SetStatus(HttpResponseBase, HttpStatusCode) Nastaví stavový kód HTTP odpovědi HTTP pomocí zadané výčtové hodnoty stavového kódu HTTP.
Public method Static member WriteBinary(HttpResponseBase, Byte[]) Zapíše do výstupního datového proudu odpovědi HTTP sekvenci bajtů, která představuje binární obsah neurčeného typu.
Public method Static member WriteBinary(HttpResponseBase, Byte[], String) Zapíše do výstupního datového proudu odpovědi HTTP sekvenci bajtů, která představuje binární obsah zadaného typu MIME.
Top
Zobrazit: