Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RequestFieldValidatorBase.Validate Method

Provede ověřovací test.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public virtual ValidationResult Validate(
	ValidationContext validationContext
)

Parameters

validationContext
Type: System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationContext
Kontext

Return Value

Type: System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationResult
Výsledek ověřovacího testu

Implements

IValidator.Validate(ValidationContext)
Zobrazit: