Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RequestFieldValidatorBase Constructor

Inicializuje novou instanci odvozené třídy.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Protected method RequestFieldValidatorBase(String) Inicializuje novou instanci odvozené třídy a určí název ověřovaného elementu HTML.
Protected method RequestFieldValidatorBase(String, Boolean) Inicializuje novou instanci odvozené třídy, zaregistruje zadaný řetězec jako chybovou zprávu, která má být zobrazena v případě, že nebude dodána žádná hodnota, a určí, zda metoda může používat neověřená data.
Top
Zobrazit: