Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebRazorHostFactory.CreateHostFromConfig Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vytvoří hostitele z konfigurace se zadanými hodnotami.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Static member CreateHostFromConfig(String) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří hostitele z konfigurace.
Public method Static member CreateHostFromConfig(String, String) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří hostitele z konfigurace.
Public method Static member CreateHostFromConfig(RazorWebSectionGroup, String) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří hostitele z konfigurace.
Public method Static member CreateHostFromConfig(RazorWebSectionGroup, String, String) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří hostitele z konfigurace.
Top
Zobrazit: