Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebRazorHostFactory Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vytváří instance hostitelských souborů.

System.Object
  System.Web.WebPages.Razor.WebRazorHostFactory

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

public class WebRazorHostFactory

The WebRazorHostFactory type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodWebRazorHostFactoryTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Inicializuje novou instanci třídy WebRazorHostFactory.
Top

  NameDescription
Public methodStatic memberApplyConfigurationToHostTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Načte informace popisu služby z konfiguračního souboru a použije je na hostitele.
Public methodStatic memberCreateDefaultHost(String)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří výchozího hostitele se zadanou virtuální cestou.
Public methodStatic memberCreateDefaultHost(String, String)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří výchozího hostitele se zadanou virtuální a fyzickou cestou.
Public methodCreateHostTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří hostitele Razor.
Public methodStatic memberCreateHostFromConfig(String)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří hostitele z konfigurace.
Public methodStatic memberCreateHostFromConfig(String, String)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří hostitele z konfigurace.
Public methodStatic memberCreateHostFromConfig(RazorWebSectionGroup, String)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří hostitele z konfigurace.
Public methodStatic memberCreateHostFromConfig(RazorWebSectionGroup, String, String)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří hostitele z konfigurace.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: