Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebCodeRazorHost Methods

The WebCodeRazorHost type exposes the following members.

  NameDescription
Public method CreateMarkupParser Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Creates a markup parser. (Inherited from WebPageRazorHost.)
Public method DecorateCodeGenerator Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí metody jako generátor kódu Razor pro konkrétní jazyk. (Inherited from RazorEngineHost.)
Public method DecorateCodeParser Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí metody jako analyzátor kódu Razor pro konkrétní jazyk pomocí zadaného analyzátoru jazyka. (Inherited from RazorEngineHost.)
Public method DecorateMarkupParser Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí metodu pro uspořádání analyzátoru s využitím zadaného analyzátoru jazyka. (Inherited from RazorEngineHost.)
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Protected method GetClassName Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrací název třídy této instance. (Overrides WebPageRazorHost.GetClassName(String).)
Protected method GetCodeLanguage Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Gets the code language specified in the webpage. (Inherited from WebPageRazorHost.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method PostProcessGeneratedCode(CodeGeneratorContext) Generuje kód dodatečného zpracování pro hostitele syntaxe Razor webového kódu. (Overrides WebPageRazorHost.PostProcessGeneratedCode(CodeGeneratorContext).)
Public method PostProcessGeneratedCode(CodeCompileUnit, CodeNamespace, CodeTypeDeclaration, CodeMemberMethod) Obsolete. Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrátí tuto metodu ke zveřejnění veškerého zpracovaného generovaného kódu pro daného hostitele. (Inherited from RazorEngineHost.)
Protected method RegisterSpecialFile(String, String) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Registers the special file with the specified file name and base type name. (Inherited from WebPageRazorHost.)
Protected method RegisterSpecialFile(String, Type) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Registers the special file with the specified file name and base type. (Inherited from WebPageRazorHost.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: