Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorBuildProvider.GetHostFromConfig Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vytvoří instanci hostitele modulu Razor na základě webové konfigurace.

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

protected internal virtual WebPageRazorHost GetHostFromConfig()

Return Value

Type: System.Web.WebPages.Razor.WebPageRazorHost
Instance hostitele modulu Razor
Zobrazit: