Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorBuildProvider.GenerateCode Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Generuje kód pomocí zadaného tvůrce sestavení.

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

public override void GenerateCode(
	AssemblyBuilder assemblyBuilder
)

Parameters

assemblyBuilder
Type: System.Web.Compilation.AssemblyBuilder
Tvůrce sestavení
Zobrazit: