Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorWebSectionGroup Properties

The RazorWebSectionGroup type exposes the following members.

  NameDescription
Public property Host Získá nebo nastaví hodnotu host (hostitel) pro skupinu oddílů system.web.webPages.razor.
Public property IsDeclarationRequired (Inherited from ConfigurationSectionGroup.)
Public property IsDeclared (Inherited from ConfigurationSectionGroup.)
Public property Name (Inherited from ConfigurationSectionGroup.)
Public property Pages Získá nebo nastaví hodnotu elementu pages (stránky) pro oddíl system.web.webPages.razor.
Public property SectionGroupName (Inherited from ConfigurationSectionGroup.)
Public property SectionGroups (Inherited from ConfigurationSectionGroup.)
Public property Sections (Inherited from ConfigurationSectionGroup.)
Public property Type (Inherited from ConfigurationSectionGroup.)
Top
Zobrazit: