Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

System.Web.WebPages.Razor.Configuration Namespace

Obor názvů System.Web.WebPages.Razor.Configuration obsahuje třídy, které poskytují programový přístup k oddílu Razor webových stránek.

  ClassDescription
Public classHostSectionPoskytuje podporu konfigurace systému pro konfigurační oddíl host.
Public classRazorPagesSectionPoskytuje podporu konfigurace systému pro konfigurační oddíl pages.
Public classRazorWebSectionGroupPoskytuje podporu konfigurace systému pro konfigurační oddíl system.web.webPages.razor.
Zobrazit: