Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IVirtualPathFactory Methods

The IVirtualPathFactory type exposes the following members.

  NameDescription
Public method CreateInstance Vytvoří objekt pro vytváření obslužných rutin pro zadanou virtuální cestu.
Public method Exists Určuje, zda je zadaná virtuální cesta přidružena k objektu pro vytváření obslužných rutin.
Top
Zobrazit: