Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IVirtualPathFactory.CreateInstance Method

Vytvoří objekt pro vytváření obslužných rutin pro zadanou virtuální cestu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

Object CreateInstance(
	string virtualPath
)

Parameters

virtualPath
Type: System.String
Virtuální cesta

Return Value

Type: System.Object
Objekt pro vytváření obslužných rutin pro zadanou virtuální cestu
Zobrazit: