Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IVirtualPathFactory Interface

Definuje metody, které implementují objekty pro vytváření obslužných rutin virtuální cesty.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public interface IVirtualPathFactory

The IVirtualPathFactory type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodCreateInstanceVytvoří objekt pro vytváření obslužných rutin pro zadanou virtuální cestu.
Public methodExistsUrčuje, zda je zadaná virtuální cesta přidružena k objektu pro vytváření obslužných rutin.
Top
Zobrazit: