Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IValidator.Validate Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vyhodnocuje podmínku, kterou kontroluje a aktualizuje kontext ověřování.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

ValidationResult Validate(
	ValidationContext validationContext
)

Parameters

validationContext
Type: System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationContext
Kontext ověření

Return Value

Type: System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationResult
Podmínka, kterou kontroluje a aktualizuje kontext ověřování
Zobrazit: