Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IDisplayMode.CanHandleContext Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Udává hodnotu, která určuje, zda webové stránky mohou zpracovat kontext HTML.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

bool CanHandleContext(
	HttpContextBase httpContext
)

Parameters

httpContext
Type: System.Web.HttpContextBase
Kontext HTTP

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud webové stránky mohou zpracovat kontext HTML, jinak hodnota false
Zobrazit: