Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IDisplayMode Interface

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Představuje rozhraní režimu zobrazení pro webové stránky.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public interface IDisplayMode

The IDisplayMode type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyDisplayModeIdTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá identifikátor režimu zobrazení pro webové stránky.
Top

  NameDescription
Public methodCanHandleContextTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Udává hodnotu, která určuje, zda webové stránky mohou zpracovat kontext HTML.
Public methodGetDisplayInfoVrací metodu pro zobrazení všech informací pro webové stránky.
Top
Zobrazit: