Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelStateDictionary Properties

The ModelStateDictionary type exposes the following members.

  NameDescription
Public property Count Získá počet stavů modelu, které obsahuje slovník stavů modelu.
Public property IsReadOnly Získá hodnotu, která označuje, zda je slovník stavů modelu určen jen pro čtení.
Public property IsValid Získá hodnotu označující, zda jsou k některému ze stavů modelu ve slovníku stavů modelu přidruženy nějaké chybové zprávy.
Public property Item Získá nebo nastaví stav modelu, který je přidružený k zadanému klíči ve slovníku stavů modelu.
Public property Keys Získá seznam obsahující klíče ve slovníku stavů modelu.
Public property Values Získá seznam obsahující hodnoty ve slovníku stavů modelu.
Top
Zobrazit: