Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelStateDictionary.Add Method

Přidá položku do slovníku stavů modelu.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Add(KeyValuePair<String, ModelState>) Přidá zadanou položku do slovníku stavů modelu.
Public method Add(String, ModelState) Přidá do slovníku stavů modelu položku, která obsahuje zadaný klíč a hodnotu.
Top
Zobrazit: