Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper Methods

The HtmlHelper type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Static member AnonymousObjectToHtmlAttributes
Public method AttributeEncode(Object) Vrátí řetězec s kódováním HTML, který představuje zadaný objekt s využitím minimálního kódování, jež je vhodné pouze pro atributy HTML v uvozovkách.
Public method AttributeEncode(String) Vrátí řetězec s kódováním HTML, který představuje zadaný řetězec s využitím minimálního kódování, které je vhodné pouze pro atributy HTML v uvozovkách.
Public method CheckBox(String) Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název.
Public method CheckBox(String, Boolean) Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název a ve výchozím nastavení je zaškrtnuté.
Public method CheckBox(String, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public method CheckBox(String, Object) Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public method CheckBox(String, Boolean, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název, výchozí stav zaškrtnutí a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public method CheckBox(String, Boolean, Object) Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název, výchozí stav zaškrtnutí a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public method DropDownList(String, IEnumerable<SelectListItem>) Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název a obsahuje zadané položky seznamu.
Public method DropDownList(String, IEnumerable<SelectListItem>, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu.
Public method DropDownList(String, IEnumerable<SelectListItem>, Object) Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu.
Public method DropDownList(String, String, IEnumerable<SelectListItem>) Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název a obsahuje zadané položky seznamu a výchozí položku.
Public method DropDownList(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu a výchozí položku.
Public method DropDownList(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object) Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje položky zadaného seznamu a výchozí položku.
Public method DropDownList(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název, vlastní atributy definované slovníkem atributů a výchozí výběr a který obsahuje položky zadaného seznamu a výchozí položku.
Public method DropDownList(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, Object) Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název, vlastní atributy definované objektem atributu a výchozí výběr a který obsahuje položky zadaného seznamu a výchozí položku.
Public method Encode(Object) Vrátí řetězec s kódováním HTML, který vyjadřuje zadaný objekt využitím úplného kódování vhodného pro libovolný kód HTML.
Public method Encode(String) Vrátí řetězec s kódováním HTML, který vyjadřuje zadaný řetězec využitím úplného kódování vhodného pro libovolný kód HTML.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Public method Hidden(String) Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název.
Public method Hidden(String, Object) Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název a hodnotu.
Public method Hidden(String, Object, IDictionary<String, Object>) Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public method Hidden(String, Object, Object) Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované v objektu atributu.
Public method Label(String) Vrátí popisek HTML, který zobrazí zadaný text.
Public method Label(String, Object) Vrátí popisek HTML, který zobrazí zadaný text a má zadané vlastní atributy.
Public method Label(String, String) Vrátí popisek HTML, který zobrazí zadaný text a má zadaný atribut for.
Public method Label(String, String, IDictionary<String, Object>) Vrátí popisek HTML, který zobrazí zadaný text a má zadaný atribut for a vlastní atributy definované slovníkem atributů.
Public method Label(String, String, Object) Vrátí popisek HTML, který zobrazí zadaný text a má zadaný atribut for a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public method ListBox(String, IEnumerable<SelectListItem>) Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a obsahuje zadané položky seznamu.
Public method ListBox(String, IEnumerable<SelectListItem>, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu.
Public method ListBox(String, IEnumerable<SelectListItem>, Object) Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje položky zadaného seznamu.
Public method ListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>) Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a obsahuje zadané položky seznamu a výchozí položku.
Public method ListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu a výchozí položku.
Public method ListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object) Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje položky zadaného seznamu a výchozí položku.
Public method ListBox(String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, Int32, Boolean) Vrátí ovládací prvek seznamu HTML, který má zadaný název, velikost, položky seznamu a výchozí výběry a který určuje, zda je povoleno více výběrů.
Public method ListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu a výběry.
Public method ListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, Object) Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název, položky, výchozí položku, vlastní atributy definované objektem atributu a výběry.
Public method ListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, Int32, Boolean) Vrátí ovládací prvek seznamu HTML, který má zadaný název, velikost, položky, výchozí položku a výběry a který určuje, zda je povoleno více výběrů.
Public method ListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, Int32, Boolean, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek seznamu HTML, který má zadaný název, velikost, vlastní atributy definované slovníkem atributů, položky, výchozí položku a výběry a který určuje, zda je povoleno více výběrů.
Public method ListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, Int32, Boolean, Object) Vrátí ovládací prvek seznamu HTML, který má zadaný název, velikost, vlastní atributy definované objektem atributu, položky, výchozí položku a výběry a který určuje, zda je povoleno více výběrů.
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method Password(String) Vrátí ovládací prvek heslo HTML, který má zadaný název.
Public method Password(String, Object) Vrátí ovládací prvek heslo, který má zadaný název a hodnotu.
Public method Password(String, Object, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek heslo HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public method Password(String, Object, Object) Vrátí ovládací prvek heslo HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public method RadioButton(String, Object) Vrátí ovládací prvek přepínač, který má zadaný název a hodnotu.
Public method RadioButton(String, Object, Boolean) Vrátí ovládací prvek přepínač, který má zadaný název, hodnotu a výchozí vybraný stav.
Public method RadioButton(String, Object, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek přepínač HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public method RadioButton(String, Object, Object) Vrátí ovládací prvek přepínač HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public method RadioButton(String, Object, Boolean, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek přepínač HTML, který má zadaný název, hodnotu, výchozí stav výběru a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public method RadioButton(String, Object, Boolean, Object) Vrátí ovládací prvek přepínač HTML, který má zadaný název, hodnotu, výchozí stav výběru a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public method Raw(Object) Sbalí značku jazyka HTML v instanci HtmlString tak, aby byla interpretována jako značka HTML.
Public method Raw(String) Sbalí značku jazyka HTML v instanci HtmlString tak, aby byla interpretována jako značka HTML.
Public method TextArea(String) Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název.
Public method TextArea(String, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public method TextArea(String, Object) Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public method TextArea(String, String) Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název.
Public method TextArea(String, String, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public method TextArea(String, String, Object) Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public method TextArea(String, String, Int32, Int32, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název, hodnotu, atribut row, atribut col a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public method TextArea(String, String, Int32, Int32, Object) Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název, hodnotu, atribut row, atribut col a vlastní atributy definované v objektu atributu.
Public method TextBox(String) Vrátí ovládací prvek text HTML, který má zadaný název.
Public method TextBox(String, Object) Vrátí ovládací prvek text HTML, který má zadaný název a hodnotu.
Public method TextBox(String, Object, IDictionary<String, Object>) Vrátí ovládací prvek text HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public method TextBox(String, Object, Object) Vrátí ovládací prvek text HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Public method ValidationMessage(String) Vrátí element HTML span, který obsahuje první chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.
Public method ValidationMessage(String, IDictionary<String, Object>) Vrátí element HTML span, který má zadané vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje první chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.
Public method ValidationMessage(String, Object) Vrátí element HTML span, který má zadané vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje první chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.
Public method ValidationMessage(String, String) Vrátí element HTML span, který obsahuje chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.
Public method ValidationMessage(String, String, IDictionary<String, Object>) Vrátí element HTML span, který má zadané vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.
Public method ValidationMessage(String, String, Object) Vrátí element HTML span, který má zadané vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.
Public method ValidationSummary() Vrátí element HTML div, který obsahuje neseřazený seznam všech chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu.
Public method ValidationSummary(Boolean) Vrátí element HTML div, který obsahuje neseřazený seznam chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu a volitelně s vyloučením chyb na úrovni pole.
Public method ValidationSummary(IDictionary<String, Object>) Vrátí element HTML div, který má zadané vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje neseřazený seznam všech chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu.
Public method ValidationSummary(Object) Vrátí element HTML div, který má zadané vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje neseřazený seznam všech chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu.
Public method ValidationSummary(String) Vrátí element HTML div, který obsahuje souhrnnou zprávu a neseřazený seznam všech chybových zpráv ověření, které jsou ve slovníku stavů modelu.
Public method ValidationSummary(String, IDictionary<String, Object>) Vrátí element HTML div, který má ve slovníku atributů definované zadané vlastní atributy a který obsahuje souhrnnou zprávu a neseřazený seznam chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu.
Public method ValidationSummary(String, Object) Vrátí element HTML div, který má zadané vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje souhrnnou zprávu a neseřazený seznam chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu.
Public method ValidationSummary(String, Boolean, IDictionary<String, Object>) Vrátí element HTML div, který má ve slovníku atributů definované zadané vlastní atributy a který obsahuje souhrnnou zprávu a neseřazený seznam chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu s volitelným vyloučením chyb na úrovni pole.
Public method ValidationSummary(String, Boolean, Object) Vrátí element HTML div, který má v objektu atributu definované zadané vlastní atributy a který obsahuje souhrnnou zprávu a neseřazený seznam chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu s volitelným vyloučením chyb na úrovni pole.
Top
Zobrazit: