Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.Hidden Method

Vrátí skrytý ovládací prvek HTML k použití na webové stránce.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Hidden(String) Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název.
Public method Hidden(String, Object) Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název a hodnotu.
Public method Hidden(String, Object, IDictionary<String, Object>) Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public method Hidden(String, Object, Object) Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované v objektu atributu.
Top

The HTML hidden control is returned as HTML markup that can be used to render the control in a web page.

Zobrazit: