Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.AttributeEncode Method

Vrátí řetězec s kódováním HTML používající minimální kódování, které je vhodné pouze pro atributy HTML v uvozovkách.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method AttributeEncode(Object) Vrátí řetězec s kódováním HTML, který představuje zadaný objekt s využitím minimálního kódování, jež je vhodné pouze pro atributy HTML v uvozovkách.
Public method AttributeEncode(String) Vrátí řetězec s kódováním HTML, který představuje zadaný řetězec s využitím minimálního kódování, které je vhodné pouze pro atributy HTML v uvozovkách.
Top

Minimal HTML-encoding converts only double-quotation ("), ampersand (&), and less-than (<) characters to their corresponding HTML escape sequences. This is faster than full HTML encoding, but is suitable only for encoding HTML attributes that are in double quotation marks.

Zobrazit: