Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.AnonymousObjectToHtmlAttributes Method

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static RouteValueDictionary AnonymousObjectToHtmlAttributes(
	Object htmlAttributes
)

Parameters

htmlAttributes
Type: System.Object
Zobrazit: