Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper Class

Poskytuje podporu pro vykreslení ovládacích prvků formuláře HTML a ověření formuláře na webové stránce.

System.Object
  System.Web.WebPages.Html.HtmlHelper

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public class HtmlHelper

The HtmlHelper type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyStatic memberIdAttributeDotReplacementZíská nebo nastaví znak, který se používá k nahrazení tečky (.) v atributu id vykreslovaných ovládacích prvků formuláře.
Public propertyStatic memberUnobtrusiveJavaScriptEnabledZíská nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda stránka používá nerušivý JavaScript pro funkci Ajax.
Public propertyStatic memberValidationInputCssClassNameZíská nebo nastaví název třídy CSS, která definuje vzhled elementů input, když se ověřování nezdaří.
Public propertyStatic memberValidationInputValidCssClassNameZíská nebo nastaví název třídy CSS, která definuje vzhled elementů input, když je ověřování úspěšné.
Public propertyStatic memberValidationMessageCssClassNameZíská nebo nastaví název třídy CSS, která definuje vzhled chybových zpráv ověření, když se ověřování nezdaří.
Public propertyStatic memberValidationMessageValidCssClassNameZíská nebo nastaví název třídy CSS, která definuje vzhled chybových zpráv ověření, když je ověřování úspěšné.
Public propertyStatic memberValidationSummaryClassZíská nebo nastaví název třídy CSS, která definuje vzhled elementů souhrnu ověřování, když se ověřování nezdaří.
Public propertyStatic memberValidationSummaryValidClassZíská nebo nastaví název třídy CSS, která definuje vzhled elementů souhrnu ověřování, když je ověřování úspěšné.
Top

  NameDescription
Public methodStatic memberAnonymousObjectToHtmlAttributes
Public methodAttributeEncode(Object)Vrátí řetězec s kódováním HTML, který představuje zadaný objekt s využitím minimálního kódování, jež je vhodné pouze pro atributy HTML v uvozovkách.
Public methodAttributeEncode(String)Vrátí řetězec s kódováním HTML, který představuje zadaný řetězec s využitím minimálního kódování, které je vhodné pouze pro atributy HTML v uvozovkách.
Public methodCheckBox(String)Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název.
Public methodCheckBox(String, Boolean)Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název a ve výchozím nastavení je zaškrtnuté.
Public methodCheckBox(String, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public methodCheckBox(String, Object)Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public methodCheckBox(String, Boolean, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název, výchozí stav zaškrtnutí a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public methodCheckBox(String, Boolean, Object)Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název, výchozí stav zaškrtnutí a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public methodDropDownList(String, IEnumerable<SelectListItem>)Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název a obsahuje zadané položky seznamu.
Public methodDropDownList(String, IEnumerable<SelectListItem>, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu.
Public methodDropDownList(String, IEnumerable<SelectListItem>, Object)Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu.
Public methodDropDownList(String, String, IEnumerable<SelectListItem>)Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název a obsahuje zadané položky seznamu a výchozí položku.
Public methodDropDownList(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu a výchozí položku.
Public methodDropDownList(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object)Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje položky zadaného seznamu a výchozí položku.
Public methodDropDownList(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název, vlastní atributy definované slovníkem atributů a výchozí výběr a který obsahuje položky zadaného seznamu a výchozí položku.
Public methodDropDownList(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, Object)Vrátí ovládací prvek rozevírací seznam HTML, který má zadaný název, vlastní atributy definované objektem atributu a výchozí výběr a který obsahuje položky zadaného seznamu a výchozí položku.
Public methodEncode(Object)Vrátí řetězec s kódováním HTML, který vyjadřuje zadaný objekt využitím úplného kódování vhodného pro libovolný kód HTML.
Public methodEncode(String)Vrátí řetězec s kódováním HTML, který vyjadřuje zadaný řetězec využitím úplného kódování vhodného pro libovolný kód HTML.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodHidden(String)Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název.
Public methodHidden(String, Object)Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název a hodnotu.
Public methodHidden(String, Object, IDictionary<String, Object>)Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public methodHidden(String, Object, Object)Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované v objektu atributu.
Public methodLabel(String)Vrátí popisek HTML, který zobrazí zadaný text.
Public methodLabel(String, Object)Vrátí popisek HTML, který zobrazí zadaný text a má zadané vlastní atributy.
Public methodLabel(String, String)Vrátí popisek HTML, který zobrazí zadaný text a má zadaný atribut for.
Public methodLabel(String, String, IDictionary<String, Object>)Vrátí popisek HTML, který zobrazí zadaný text a má zadaný atribut for a vlastní atributy definované slovníkem atributů.
Public methodLabel(String, String, Object)Vrátí popisek HTML, který zobrazí zadaný text a má zadaný atribut for a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public methodListBox(String, IEnumerable<SelectListItem>)Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a obsahuje zadané položky seznamu.
Public methodListBox(String, IEnumerable<SelectListItem>, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu.
Public methodListBox(String, IEnumerable<SelectListItem>, Object)Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje položky zadaného seznamu.
Public methodListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>)Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a obsahuje zadané položky seznamu a výchozí položku.
Public methodListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu a výchozí položku.
Public methodListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object)Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje položky zadaného seznamu a výchozí položku.
Public methodListBox(String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, Int32, Boolean)Vrátí ovládací prvek seznamu HTML, který má zadaný název, velikost, položky seznamu a výchozí výběry a který určuje, zda je povoleno více výběrů.
Public methodListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu a výběry.
Public methodListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, Object)Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název, položky, výchozí položku, vlastní atributy definované objektem atributu a výběry.
Public methodListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, Int32, Boolean)Vrátí ovládací prvek seznamu HTML, který má zadaný název, velikost, položky, výchozí položku a výběry a který určuje, zda je povoleno více výběrů.
Public methodListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, Int32, Boolean, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek seznamu HTML, který má zadaný název, velikost, vlastní atributy definované slovníkem atributů, položky, výchozí položku a výběry a který určuje, zda je povoleno více výběrů.
Public methodListBox(String, String, IEnumerable<SelectListItem>, Object, Int32, Boolean, Object)Vrátí ovládací prvek seznamu HTML, který má zadaný název, velikost, vlastní atributy definované objektem atributu, položky, výchozí položku a výběry a který určuje, zda je povoleno více výběrů.
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodPassword(String)Vrátí ovládací prvek heslo HTML, který má zadaný název.
Public methodPassword(String, Object)Vrátí ovládací prvek heslo, který má zadaný název a hodnotu.
Public methodPassword(String, Object, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek heslo HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public methodPassword(String, Object, Object)Vrátí ovládací prvek heslo HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public methodRadioButton(String, Object)Vrátí ovládací prvek přepínač, který má zadaný název a hodnotu.
Public methodRadioButton(String, Object, Boolean)Vrátí ovládací prvek přepínač, který má zadaný název, hodnotu a výchozí vybraný stav.
Public methodRadioButton(String, Object, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek přepínač HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public methodRadioButton(String, Object, Object)Vrátí ovládací prvek přepínač HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public methodRadioButton(String, Object, Boolean, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek přepínač HTML, který má zadaný název, hodnotu, výchozí stav výběru a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public methodRadioButton(String, Object, Boolean, Object)Vrátí ovládací prvek přepínač HTML, který má zadaný název, hodnotu, výchozí stav výběru a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public methodRaw(Object)Sbalí značku jazyka HTML v instanci HtmlString tak, aby byla interpretována jako značka HTML.
Public methodRaw(String)Sbalí značku jazyka HTML v instanci HtmlString tak, aby byla interpretována jako značka HTML.
Public methodTextArea(String)Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název.
Public methodTextArea(String, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public methodTextArea(String, Object)Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public methodTextArea(String, String)Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název.
Public methodTextArea(String, String, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public methodTextArea(String, String, Object)Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public methodTextArea(String, String, Int32, Int32, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název, hodnotu, atribut row, atribut col a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public methodTextArea(String, String, Int32, Int32, Object)Vrátí ovládací prvek jazyka HTML víceřádkový textový vstup (textová oblast), který má zadaný název, hodnotu, atribut row, atribut col a vlastní atributy definované v objektu atributu.
Public methodTextBox(String)Vrátí ovládací prvek text HTML, který má zadaný název.
Public methodTextBox(String, Object)Vrátí ovládací prvek text HTML, který má zadaný název a hodnotu.
Public methodTextBox(String, Object, IDictionary<String, Object>)Vrátí ovládací prvek text HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.
Public methodTextBox(String, Object, Object)Vrátí ovládací prvek text HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované objektem atributu.
Public methodToString (Inherited from Object.)
Public methodValidationMessage(String)Vrátí element HTML span, který obsahuje první chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.
Public methodValidationMessage(String, IDictionary<String, Object>)Vrátí element HTML span, který má zadané vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje první chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.
Public methodValidationMessage(String, Object)Vrátí element HTML span, který má zadané vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje první chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.
Public methodValidationMessage(String, String)Vrátí element HTML span, který obsahuje chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.
Public methodValidationMessage(String, String, IDictionary<String, Object>)Vrátí element HTML span, který má zadané vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.
Public methodValidationMessage(String, String, Object)Vrátí element HTML span, který má zadané vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.
Public methodValidationSummary()Vrátí element HTML div, který obsahuje neseřazený seznam všech chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu.
Public methodValidationSummary(Boolean)Vrátí element HTML div, který obsahuje neseřazený seznam chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu a volitelně s vyloučením chyb na úrovni pole.
Public methodValidationSummary(IDictionary<String, Object>)Vrátí element HTML div, který má zadané vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje neseřazený seznam všech chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu.
Public methodValidationSummary(Object)Vrátí element HTML div, který má zadané vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje neseřazený seznam všech chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu.
Public methodValidationSummary(String)Vrátí element HTML div, který obsahuje souhrnnou zprávu a neseřazený seznam všech chybových zpráv ověření, které jsou ve slovníku stavů modelu.
Public methodValidationSummary(String, IDictionary<String, Object>)Vrátí element HTML div, který má ve slovníku atributů definované zadané vlastní atributy a který obsahuje souhrnnou zprávu a neseřazený seznam chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu.
Public methodValidationSummary(String, Object)Vrátí element HTML div, který má zadané vlastní atributy definované objektem atributu a který obsahuje souhrnnou zprávu a neseřazený seznam chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu.
Public methodValidationSummary(String, Boolean, IDictionary<String, Object>)Vrátí element HTML div, který má ve slovníku atributů definované zadané vlastní atributy a který obsahuje souhrnnou zprávu a neseřazený seznam chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu s volitelným vyloučením chyb na úrovni pole.
Public methodValidationSummary(String, Boolean, Object)Vrátí element HTML div, který má v objektu atributu definované zadané vlastní atributy a který obsahuje souhrnnou zprávu a neseřazený seznam chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu s volitelným vyloučením chyb na úrovni pole.
Top

The HtmlHelper class lets you render HTML form elements, perform validation, and display validation messages for those elements. To render an HTML form element in the body of a web page, you call the method for that element and pass a value for its name attribute. For example, to create an input element that renders a text box, you can use @Html.TextBox("CustomerID"). This adds markup to the rendered page that resembles the following example:

<input id="CustomerID" name="CustomerID" type="text" value="" />

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: