Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HelperPage.WriteAttributeTo Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Zapíše atribut spojený s pomocnou rutinou.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static void WriteAttributeTo(
	TextWriter writer,
	string name,
	PositionTagged<string> prefix,
	PositionTagged<string> suffix,
	params AttributeValue[] values
)

Parameters

writer
Type: System.IO.TextWriter
Zapisovač textu
name
Type: System.String
Název atributu
prefix
Type: System.Web.WebPages.Instrumentation.PositionTagged<String>
Předpona
suffix
Type: System.Web.WebPages.Instrumentation.PositionTagged<String>
Přípona.
values
Type: System.Web.WebPages.AttributeValue[]
Hodnota atributu
Zobrazit: