Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HelperPage.Server Property

Získá objekt HttpServerUtility, který poskytuje metody, jež lze použít při zpracování webové stránky.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static HttpServerUtilityBase Server { get; }
Zobrazit: